Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.
Infolinia: 22 208 00 00Zarejestruj sięZaloguj sięKontakt
logo
koszyk
moje konto
zadzwoń

  Strona główna >> Regulamin

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TUSZTUSZ.PL

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady ochrony danych osobowych.

  2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  a) Klient - Konsument albo Przedsiębiorca, który korzysta z Usług Serwisu lub odwiedza Serwis,

  b) Konsument - pełnoletni konsument w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

  c) LiveChat - narzędzie zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (komunikator) służące do obsługi Użytkownika od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, umożliwiające kontakt Użytkownika z Organizatorem w tych godzinach, w czasie rzeczywistym,

  d) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

  e) Regulamin - niniejszy ?Regulamin serwisu internetowego TuszTusz.pl?,

  f) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  g) Serwis - serwis internetowy prowadzony w języku polskim przez Usługodawcę będący własnością Usługodawcy, znajdujący się pod adresem https://www.tusztusz.pl/,

  h) Sklep internetowy ? zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona w języku polskim przez Usługodawcę w ramach Serwisu, będąca własnością Usługodawcy, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Usługodawcę w Sklepie internetowym,

  i) Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na umożliwieniu Klientowi skorzystanie ze Sklepu internetowego, założenie konta Klienta w Sklepie internetowym, skontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem LiveChat lub formularza kontaktowego, skorzystanie z bloga, formularza Zamówienia oraz Newsletteru,

  j) Usługodawca - Jan Ambroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TuszTusz.pl Jan Ambroziński z siedzibą przy ul. Meander 2a, 02-791 Warszawa NIP 951-218-17-94, REGON 141335406,

  k) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające: rodzaj i ilość zamówionych przez Klienta produktów, spośród tych znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia zamówionych produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty kupna za pośrednictwem Sklepu internetowego produktów będących przedmiotem Zamówienia.

  3. Klient, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa,

  b) powstrzymania się od przesyłania Usługodawcy treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,

  c) niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,

  d) powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu do przesyłania Usługodawcy reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,

  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

  § 2. Warunki techniczne Serwisu

  1. Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatny dostęp do Serwisu przez czas nieoznaczony,24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.

  2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji przez Klienta żadnego dodatkowego oprogramowania.

  3. Klient samodzielnie podejmuje decyzję czy przekazać Usługodawcy swoje dane osobowe w ramach świadczonych przez Usługodawcę Usług.

  4. W celu skorzystania z Usług Serwisu niezbędne są:

  a) dostęp do Internetu,

  b) przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies,

  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (konta e-mail).

  5. Klient, aby skorzystać z Usług Serwisu powinien dysponować sprzętem, który posiada w chwili korzystania z niego dostęp do sieci Internet i oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymogi

  a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

  b) Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

  c) Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

  d) oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

  6. Usługodawca zaleca by sprzęt za pomocą, którego Klient będzie korzystał z Serwisu posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.

  7. Świadczenie Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https:/, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu dane przekazywane przez Klienta są bezpieczne, albowiem nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

  8. Klient ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Usług Serwisu.

  § 3. Rodzaje świadczonych Usług

  1. W Serwisie dostępne są dla Klienta następujące rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną:

  a) Newsletter,

  b) LiveChat i formularz kontaktowy,

  c) blog,

  d) formularz Zamówienia,

  e) konto Klienta w Sklepie internetowym.

  2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu Serwisu (URL) zawierającego treści udostępniane w ramach Usługi lub skorzystania przez Klienta z przekierowania do strony Serwisu z innej strony internetowej z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

  3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek Usługi opisanej w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

  4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w ust. 5 i 6 poniżej.

  5. Koniec obowiązywania poszczególnych Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje w momencie spełnienia przez Klienta i/lub Usługodawcę wszystkich warunków wskazanych przy danej Usłudze. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

  6. Zapisów ust. 2, ust. 4 i ust. 5 powyżej nie stosuje się do usługi Newsletter, LiveChat, formularz kontaktowy, formularz Zamówienia oraz konto Klienta w Sklepie internetowym. Użytkownik może rozpocząć i zaprzestać korzystania z usługi:

  a) Newsletter na zasadach określonych w § 4 poniżej,

  b) LiveChat i formularz kontaktowy na zasadach określonych w § 5 poniżej,

  c) formularz Zamówienia na zasadach określonych w § 7 poniżej,

  d) konto Klienta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w § 9 poniżej.

  § 4. Newsletter

  1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Usługodawcę bezpłatnego elektronicznego biuletynu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, poprzez moduł mailingowy, zawierającego treści informacyjne o ofercie Sklepu internetowego, aktualnych promocjach organizowanych przez Usługodawcę oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep internetowy.

  2. Usługodawca wysyła Newsletter wyłącznie do tych Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji konta Klienta w Sklepie internetowym lub w formularzu Zamówienia bez rejestracji konta Klienta w Sklepie oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newsletteru na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Klient po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, aby otrzymywać Newsletter od Usługodawcy, zobowiązany jest potwierdzić chęć otrzymywania Newsletteru klikając w link aktywacyjny, który zostanie przesłany w wiadomości e ? mail od Usługodawcy na adres e ? mail wskazany przez Klienta podczas wypełniania formularza rejestracyjnego indywidualnego konta Klienta. Po kliknięciu w link aktywacyjny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, adres e ? mail Klienta zostanie umieszczony w bazie mailingowej Usługodawcy, w celu przesłania Klientowi Newsletteru.

  4. Umowa o świadczenie usługi Newsletteru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia na otrzymywanie Newsletteru przez Klienta zgodnie z ust. 3 powyżej.

  5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletteru od Usługodawcy poprzez kliknięcie hiperłącza o treści ?Rezygnacja? lub hiperłącza o innej nazwie, ale tożsamym znaczeniu, zawartego u dołu każdej wiadomości e-mail przesyłanej Klientowi wraz z treścią Newsletteru.

  § 5. LiveChat i formularz kontaktowy

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z usługodawcą za pośrednictwem LiveChat lub formularza kontaktowego zostaje zawarta w momencie wysłania przez Klienta wiadomości do Usługodawcy w oknie LiveChat lub wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  2. Usługa LiveChat polega na odpisaniu przez Usługodawcę na otrzymaną wiadomość od Klienta w czasie rzeczywistym za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie komunikatora LiveChat.

  3. Usługa formularza kontaktowego jest dostępna za pośrednictwem okna LiveChat, w godzinach, kiedy Usługodawca nie umożliwia Klientom wysłania wiadomości do Usługodawcy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem LiveChat i polega na odpisaniu na otrzymaną wiadomość od Klienta poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta w formularzu kontaktowym adres e?mail.

  4. W celu wysłania zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej niezbędne jest podanie danych osobowych przez Klienta w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.

  5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 powyżej są zbierane w celu zrealizowania zgłoszenia Klienta w formularzu kontaktowym. Podanie tych danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zgłoszenia.

  6. Podczas kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem LiveChat, dane osobowe są zbierane tylko na prośbę Usługodawcy np. przy dokonywaniu Zamówienia. Każdorazowo Usługodawca poinformuje Klienta o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, prosząc o ich podanie.

  7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem LiveChat lub formularza kontaktowego wygasa z chwilą jej wykonania.

  § 6. Blog

  Usługa polega na udostępnieniu Klientom przez Usługodawcę przy pomocy Serwisu odrębnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów zawierających porady, uwagi, komentarze, rysunki, nagrania (audio i wideo) oraz osobiste przemyślenia Usługodawcy, znajdujące się w zakładce Serwisu ?Blog?, pod adresem: https://www.tusztusz.pl/blog.

  § 7. Formularz Zamówienia

  1. Usługa formularz Zamówienia polega na udostępnieniu przez Usługodawcę formularza Zamówienia, za pomocą którego bez konieczności zakładania konta Klienta w Sklepie internetowym można złożyć Zamówienie na produkty oferowane przez Usługodawcę w Sklepie internetowym na zasadach określonych w § 9 poniżej. Usługa ma charakter jednorazowy.

  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient rozpocznie składanie Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem formularza Zamówienia, a wygasa z chwilą jej wykonania albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

  § 8. Sklep internetowy

  1. Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi Sklep internetowy, za pośrednictwem, którego:

  a) informuje Klientów o produktach dostępnych w Sklepie internetowym,

  b) umożliwia Klientom składanie Zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym.

  2. Przedmiotem Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być tylko produkty uwidocznione na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia.

  3. Zawartość strony Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

  4. Podane przez Usługodawcę ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzednim są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

  5. Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym pochodzą od renomowanych producentów i są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez producenta danego produktu, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

  6. Klient może dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym bez konieczności zakładania konta Klienta, korzystając z udostępnionego w tym celu formularza Zamówienia, o którym mowa w § 7 powyżej.

  § 9. Rejestracja konta Klienta i logowanie

  1. Klient może zarejestrować indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony Sklepu internetowego poprzez naciśnięcie przycisku ?Zarejestruj się? albo dokonać rejestracji indywidualnego konta Klienta podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym bez wcześniejszej rejestracji zaznaczając w tym celu odpowiedni checkbox. Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

  2. W celu zarejestrowania konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Sklepu internetowego podając login - adres poczty elektronicznej (adres e-mail), hasło do konta Klienta a także imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami także nazwę firmy, NIP, adres siedziby firmy lub adres korespondencyjny.

  3. Podanie danych osobowych, wskazanych w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówień za jego pośrednictwem.

  4. W celu dokończenia procesu rejestracji konta Klienta w Sklepie internetowym niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, a także złożenia oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę podanych podczas rejestracji konta Klienta.

  5. Po wypełnieniu formularza rejestracji konta Klienta należy nacisnąć przycisk ?Zarejestruj się?. Następnie, na podany przez Klienta w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przesłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna (wiadomość e-mail) potwierdzająca zarejestrowanie konta Klienta w Sklepie internetowym.

  6. Po zarejestrowaniu konta Klienta, Klient może zalogować się do swojego konta w Sklepie internetowym wpisując ustanowiony podczas rejestracji konta Klienta login oraz hasło.

  7. Umowa o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia przez Klienta konta w Sklepie internetowym. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przesyłając Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tusztusz.pl albo w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. i) powyżej, wypowiedzenie konta Klienta, wskazując adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

  8. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym Usługodawca, z chwilą upływu okres wypowiedzenia, usunie indywidualne konto Klienta ze Sklepu internetowego.

  § 10. Składanie Zamówień

  1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem:

  a) indywidualnego konta Klienta założonego w Sklepie internetowym,

  b) formularza Zamówienia bez rejestracji konta Klienta.

  2. Klient chcąc złożyć Zamówienie za pośrednictwem formularza Zamówienia bez rejestracji konta Klienta, powinien przy wybranym przez siebie produkcie kliknąć przycisk ?Do koszyka? a następnie kliknąć w przycisk ?Do kasy?. Po przeniesieniu ?Do kasy? Klient powinien wybrać ?Zakupy bez rejestracji? podać dane, o których mowa w ust. 5 lub 6 poniżej, a także wybrać opcję dostawy i płatności. Aby złożyć Zamówienie Klient musi kliknąć w przycisk ?Wyślij Zamówienie? co oznacza złożenie Zamówienia przez Klienta z obowiązkiem zapłaty.

  3. Przed złożeniem Zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 lit. b) powyżej konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w trakcie procesu składania Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia.

  4. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 lit. b) jest proszony o podanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji i obsługi złożonego Zamówienia oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji i obsługi Zamówienia. Niepodanie danych osobowych w trakcie procesu składania Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia.

  5. Klient będący Konsumentem w trakcie procesu składania Zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 lit. b) powinien wskazać:

  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,

  b) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres Klienta,

  c) opcjonalnie - adres wysyłki, jeżeli zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego produkty mają dostarczone na inny adres niż adres Klienta.

  6. Klient będący Przedsiębiorcą w trakcie procesu składania Zamówienia na zasadach określonych w ust. 1 lit. b) powinien wskazać:

  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,

  b) imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby kontaktowej,

  c) dane do faktury (nazwa i adres firmy, numer NIP),

  d) opcjonalnie - adres wysyłki, jeżeli zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego produkty mają dostarczone na inny adres niż adres Klienta.

  7. Klient, który posiada zarejestrowane indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta po zalogowaniu się.

  8. Klient chcąc złożyć Zamówienie za pośrednictwem konta Klienta, powinien przy wybranym przez siebie produkcie kliknąć przycisk ?Do koszyka? a następnie kliknąć przycisk ?Do kasy?. Po przeniesieniu ?Do kasy? Klient powinien wybrać opcję dostawy i płatności. Następnie po kliknięciu przycisku ?Dalej?, Klient zostanie przeniesiony do podsumowania złożonego Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie Klient musi kliknąć w przycisk ?Wyślij Zamówienie? co oznacza złożenie Zamówienia przez Klienta z obowiązkiem zapłaty.

  9. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty kupna wskazanych w Zamówieniu produktów.

  10. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, do czasu przyjęcia oferty kupna przez Usługodawcę, system komputerowy Usługodawcy automatycznie wygeneruje elektroniczną informację o zarejestrowaniu faktu złożenia przez Klienta Zamówienia (wiadomość mailowa pt. ?podsumowanie zamówienia??), która zostanie wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.

  11. Elektroniczna informacja, o której mowa w ust. 10 powyżej ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza, że Usługodawca przyjął ofertę kupna złożoną przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Usługodawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia (wiadomość mailowa pt.? Potwierdzenie zamówienia nr??, zawierająca w załączniku dokument Proforma w formacie PDF z wyszczególnionymi pozycjami Zamówienia, cenami, warunkami płatności oraz kosztami dostawy).

  12. Do każdego Zamówienia składanego w Sklepie internetowym dołączany jest paragon lub faktura VAT.

  13. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane podawane przez Klientów podczas składania Zamówienia.

  § 11. Dostawa Zamówienia i forma płatności

  1. Usługodawca dostarcza Zamówienie do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

  2. Usługodawca dostarcza Klientom Zamówienia tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  3. Sposoby dostawy oraz koszty dostawy Zamówień na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferowane przez Usługodawcę wskazane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce ?Dostawa? pod adresem https://www.tusztusz.pl/sklep/s/dostawa.

  4. Klient chcąc uzyskać wysyłkę Zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany przed złożeniem Zamówienia skontaktować się z Usługodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: bok@tusztusz.pl lub telefonicznie pod nr (22) 208-00-00 lub 691-879-205, celem uzyskania informacji czy wysyłka Zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej będzie możliwa i jaki będzie jej koszt.

  5. O wysyłce Zamówienia na adres Klienta wskazany w Zamówieniu Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta.

  6. Usługodawca informuje, że Klient ma możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w § 1 ust. 2 lit. i) powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00, a w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  7. W celu odbioru Zamówienia w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w § 1 ust. 2 lit. i) powyżej Klient jest obowiązany przedstawić Usługodawcy numer Zamówienia, a także wskazać imię i nazwisko Klienta lub osoby kontaktowej wskazanej w Zamówieniu.

  8. Zapłaty ceny za Zamówienie Klient może dokonać w następujący sposób:

  a) gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru osobistego Zamówienia w siedzibie Usługodawcy,

  b) za pobraniem - płacąc kurierowi gotówką przy dostawie Zamówienia,

  c) przedpłata na rachunek bankowy - przelew bankowy na podstawie dokumentu Proforma ? zapłata przed wysyłką Zamówienia,

  d) płatność online ? za pośrednictwem serwisu Tranferuj.pl (Tpay) - płatności online,

  e) przelewem bankowym na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności ? 14 dni (opcja dostępna tylko dla Przedsiębiorców ? stałych Klientów po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy z Usługodawcą).

  § 12. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży produktu z Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 9 poniżej.

  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje produkt ? od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ? od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, dla pozostałych umów ? od dnia ich zawarcia.

  3. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta będącego Konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które może wysłać do Usługodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 2 lit i) powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tusztusz.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej skorzystania z przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle zakupiony produkt przed terminem, o którym mowa w zdaniu poprzednim na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. i) powyżej lub zwróci zakupiony produkt osobiście w siedzibie Usługodawcy.

  7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  § 13. Reklamacje

  1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów bez wad fizycznych i prawnych. Usługodawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady zakupionych produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  2. Reklamacja Klienta:

  a) będącego Konsumentem powinna zawierać: dane Klienta w zakresie imienia i nazwiska, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta,

  b) będącego Przedsiębiorcą powinna zawierać: dane Klienta w zakresie imienia i nazwiska, nazwę firmy, adres siedziby lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta.

  3. Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien przedstawić Usługodawcy dowód zakupu produktu w Sklepie internetowym. Może to być na przykład: kopia paragonu lub faktury VAT, wydruk potwierdzenia transakcji z karty płatniczej lub karty kredytowej, wyciąg z rachunku bankowego albo inny dowód.

  4. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w formie:

  a) elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza reklamacji dostępnego w Serwisie w zakładce ?Zwroty i reklamacje? pod adresem https://www.tusztusz.pl/sklep/s/zwroty_i_reklamacje.

  b) elektronicznej poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: bok@tusztusz.pl,

  c) pisemnej poprzez złożenie reklamacji w siedzibie Usługodawcy lub przesłanie reklamacji na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. i) powyżej, z dopiskiem ?Reklamacja?.

  5. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

  6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

  7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem www.uokik.gov.pl

  8. Usługodawca wskazuje, iż przy Prezesie UOKIK został utworzony punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z punktem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient będący Konsumentem można się skontaktować:

  a) za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub

  b) telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 55 60 332 lub (22) 55 60 333 https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  9. Klient będący Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest np.:

  a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem będącym Konsumentem a Usługodawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

  b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,

  c) skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  § 14. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca w rozumieniu RODO.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się ze Usługodawcą:

  a) wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: bok@tusztusz.pl,

  b) telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 208 00 00 lub 691 879 205.

  3. Usługodawca będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe Klienta:

  a) będącego Konsumentem w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego,

  b) będącego Przedsiębiorcą w postaci: nazwy firmy, adresu siedziby firmy lub adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP i Regon, imion i nazwisk osób reprezentujących Klienta.

  4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w zakresie i w celu:

  a) wykonania umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  b) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania poprzez dostosowywanie produktów i Usług do potrzeb Klienta, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  c) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  d) spełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

  e) w celach analitycznych lub statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Usługodawcy,

  f) badania satysfakcji ze świadczenia Usług ? ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez Usługodawcę Usług,

  g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem usług lub z przetwarzaniem danych osobowych ? przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  5. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktu najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Klienta lub Usługodawcy nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.

  6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być następujące podmioty:

  a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i inne uprawnione instytucje (np. nadzoru finansowego, firmy ubezpieczeniowe w zakresie likwidacji szkód),

  b) funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik, syndyk,

  c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, w tym również operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, drukarskie i archiwalne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowe i podatkowe, prawne, doradcze, audytorskie, kontrolne i windykacyjne.

  7. Usługodawca przekaże dane osobowe Klienta podmiotom wskazanym w ust. 6 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Usługodawcy wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.

  8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia przez Usługodawcę obowiązków wynikających z realizacji umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

  9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:

  a) wykonania umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie ? do momentu zakończenia obowiązywania umów, realizacji wszystkich obowiązków wynikających z tych umów przez obie strony lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta,

  b) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i Usług do potrzeb Klienta ? do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta,

  c) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e ? mail ? do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta,

  d) spełnienia ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych ? do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta,

  e) analitycznych lub statystycznych ? do momentu sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych czy statystycznych lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta,

  f) badania satysfakcji ze świadczonych Usług ? do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta,

  g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ? do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem Usług na podstawie umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.

  10. Usługodawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.

  11. Usługodawca oświadcza, że nie będzie dzielić się danymi osobowymi Klienta, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa.

  12. W związku z tym, że dane osobowe Klienta mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługodawca informuje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ? EOG) w sytuacji, gdyby serwer poczty znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.

  13. W przypadku przekazywania danych poza EOG Usługodawca zapewni ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.

  14. Usługodawca zobowiązuje się do:

  a) zabezpieczenia danych osobowych Klienta poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, o których mowa w art. 32 - 36 RODO,

  b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

  15. Usługodawca będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.

  16. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.

  17. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zgłoszeniu sprzeciwu przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się usunąć lub zwrócić Klientowi wszystkie powierzone mu dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek Usługodawcy do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.

  18. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, do przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem.

  19. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 ? 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy obowiązującego prawa.

  § 15. Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

  2. Serwis zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, pliki z danymi), chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej. Klient może korzystać tych z informacji i materiałów wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie z informacji i materiałów w innym zakresie niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

  3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie wystąpienia co najmniej jednej ważnej przyczyny, którą może być:

  a) zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  b) wydanie orzeczenia przez sąd powszechny, wydanie decyzji lub innego wiążącego aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  c) zmiana systemu informatycznego Sklepu internetowego wymuszająca zmianę postanowień Regulaminu,

  d) poprawienie przez Usługodawcę bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych,

  e) wprowadzenie nowych produktów i usług,

  f) rozszerzenie lub ulepszenie funkcji istniejących usług lub produktów,

  g) rezygnacja z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych w ramach Serwisu,

  h) konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Klienta.

  4. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie każdy Klient na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie zostanie poinformowany o treści wprowadzonych w Regulaminie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy posiadają indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, otrzymają dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość e-mail o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji konta Klienta.

  5. Zmieniony Regulamin nie będzie naruszać praw nabytych przez Klienta przed zmianą Regulaminu przez Usługodawcę.

  6. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać Klienta, który zarejestrował indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania Klientowi informacji o zmianach w wprowadzonych w Regulaminie na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, chyba że Klient przed upływem tego terminu dokona zgłoszenia Usługodawcy pisemnego sprzeciwu. Zgłoszenie sprzeciwu przez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi konta Klienta w Sklepie internetowym na zasadach określonych w § 9 ust. 7 powyżej.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23-06-2020 r.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz odstąpienia od umowy.docx


  Kontakt Regulamin Dostawa Rodo Zwroty / reklamacje Odbiór osobisty

  Ogólne

  Kontakt

  O nas

  Dlaczego my?

  Blog

  Zbieraj Punktusze!

  Informacje

  Jak kupować?

  Dostawa

  Odbiór osobisty

  Płatności

  Zwroty / reklamacje

  Usługi

  Regeneracja tonerów

  Pieczątki online

  Serwis drukarek

  Sklep detaliczny

  Stała współ‚praca

  Strona

  Mapa strony

  Mapa produktów

  RODO

  Polityka cookies

  Regulamin

  Znajdź paczkomat: katowice, kraków, łódź,
  gdańsk, poznań, wrocław, olsztyn, szczecin...
  ZOBACZ
  TuszTusz.pl - Natolin
  ul. Meander 2a, 02-791 Warszawa (Ursynów)
  200 m od stacji metra Natolin (blisko Kabaty)
  ZOBACZ

  © 2010-2015 TuszTusz.pl

  strzałka do góry