Polityka cookies

1. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.tusztusz.pl (dalej zwanej “Serwisem”), której operatorem jest Jan Ambroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TuszTusz.pl Jan Ambroziński z siedzibą w Warszawie (02-791), przy ul. Meander 2a (dalej zwany “Operatorem”).

2. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, które są małymi plikami tekstowo-numerycznymi, zapisywanymi w systemie teleinformatycznym osoby korzystającej z usług Serwisu (dalej zwanej “Użytkownikiem”) na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu telekomunikacyjnym, z którego dokonano połączenia z Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia telekomunikacyjnego (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

4. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:

a) ułatwienie Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,

b) dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika,

c) badanie ruchu Użytkownika w ramach Serwisu.

5. W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Operator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne pliki cookies – pliki cookies zamieszczane i odczytywane z urządzenia telekomunikacyjnego Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne, które funkcjonują tylko w czasie trwania danej sesji rozpoczynającej się w momencie otworzenia Serwisu i kończącej się wraz z jej zamknięciem,

b) stałe pliki cookies – pliki cookies zamieszczane i odczytywane z urządzenia telekomunikacyjnego Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne, które są przechowywane na urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,

c) wewnętrzne pliki cookies ? pliki cookies zamieszczane i odczytywane z urządzenia telekomunikacyjnego Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,

d) zewnętrzne pliki cookies ? pliki cookies zamieszczane i odczytywane z urządzenia telekomunikacyjnego Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.

7. Szczegółowe informacje o używanych przez Serwis plikach cookies, znajdują się w tabeli poniżej:

Nazwa ciasteczkaWydawcaRodzajCelOkres ważności
CONSENTGoogle DoubleclikStałeGoogle Ad Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform (Display & Video 360, Search Ads 360 i Campaign Manager) korzystają z plików cookie, by zwiększać skutecz­ność reklam. Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują Użytkow­nika, ulepszanie raportów o skuteczno­ści kampanii i pomijanie reklam, które Użytkownik już widział. Same pliki cookie nie zawierają infor­macji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. W zależności od ustawień wydawcy i Użytkownika in­formacje powiązane z plikami cookie używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google Użytkownika.180 dni
_GAGoogle AnaliticsStałeZbieranie ogólnych i anonimowych da­nych statystycznych. Pliki wykorzysty­wane do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z anali­zowanej strony. Dane obejmują: miej­sce z jakiego internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stro­nie. Zbierane dane nie zawierają danych osobowych.26 miesięcy
_GAGoogle AdsStałeGoogle Ad Manager i usługi rekla­mowe Google Marketing Platform (Di­splay & Video 360, Search Ads 360 i Campaign Manager) korzystają z pli­ków cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tema­tów, które interesują Użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które Użytkownik już widział. Same pliki cookie nie zawierają infor­macji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. W zależności od ustawień wydawcy i Użytkownika in­formacje powiązane z plikami cookie używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google Użytkownika.360 dni
SRCHUSRBing Ads (Microsoft)StałeBinnh Ads korzystają z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Ty­powe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które in­teresują Użytkownika, ulepszanie ra­portów o skuteczności kampanii i po­mijanie reklam, które Użytkownik już widział.180 dni
DATRFacebookStałeZwiększenie skuteczności reklam. Ty­powe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które in­teresują Użytkownika, ulepszanie ra­portów o skuteczności kampanii i po­mijanie reklam, które Użytkownik już widział.180 dni
LC_SSO5969761TuszTusz.plSesyjnePrzechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do płynnego działania strony.Do końca sesji
_LC. VISITOR_ID_5969761TuszTusz.plSesyjnePrzechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania produktów dodanych do koszyka.Do końca sesji
_GATuszTusz.plStałePrzechowuje informacje o zachowaniu Użytkownika. Służy działaniom anali­tycznym mającym na celu optymaliza­cję Serwisu.180 dni
_LIVECHATLivechat Inc.Ze­wnętrznePrzechowuje identyfikator sesji Użyt­kownika, w celu umożliwienia szybkiej komunikacji z Obsługą Klienta po­przez czat na stronie.180 dni
OptymizelyBucketsHot JarZe­wnętrznePrzechowuje informacje o zachowaniu Użytkownika. Służy działaniom anali­tycznym mającym na celu optymaliza­cję witryny.180 dni

 

8. Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

9. Serwis wykorzystuje pliki cookies wyłącznie za zgodą Użytkownika.

10. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

11. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki internetowej, poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w tym zakresie w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.

12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej poprzez takie jej ustawienie, aby blokowała ona pliki cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu telekomunikacyjnym, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści lub nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Przewiń do góry